F.V.O.V.

Fondvereniging
Oost-Vlaanderen

Gesticht in 1974

Secretariaat : MARK DE BACKER
84, St-Jozefstraat, 9820 MERELBEKE
Tel. : 09/230.79.38
www.ovv-fvov.be

VLUCHTKALENDER 2017

OMTREK :

– Provinciale dubbeling op Nat. vluchten :
omtrek Oost-Vlaanderen.
– F.V.O.V. vluchten : omtrek Oost-Vlaanderen.
voor West-Vlaanderen en Henegouwen:
aanpalende en over-aanpalende deelgemeenten voor Antwerpen en Vlaams Brabant: aanpalende deelgemeenten.

INLEGGEN : (NIET GEWAARBORGD)

Bon aan 2,50 EURO – Bonsverdeling :

1 tot 30 : Prijzen per vijftal
31 tot 50 : 25 – 15 – 5 x 7,50 – verder 7,50 EURO.
51 tot 80 : 30 – 25 – 7 x 7,50 – verder 7,50 EURO.
81 tot 120 : 50 – 30 – 15 – 15 – 13 x 7,50 – verder 7,50 EURO.
121 tot 170 : 60 – 37,50 – 25 – 15 – 15 – 12,50 – 18 x 7,50 – verder 7,50 EURO.
171 tot 230 : 60 – 37,50 – 30 – 25 – 25 – 15 – 15 – 12,50 – 27 x 7,50 – verder 7,50 EURO.
231 tot 300 : 75 – 60 – 37,50 – 25 – 25 – 3 x 15 – 3 x 12,50 – 36 x 7,50 – verder 7,50 EURO.
301 tot 400 : 100 – 60 – 37,50 – 30 – 30 – 25 – 3 x 15 – 5 x 12,50 – 48 x 7,50 – verder 7,50 EURO.
401 tot 500 : 100 – 60 – 37,50 – 37,50 – 30 – 30 – 3 x 25 – 6 x 15 – 3 x 12,50 – 67 x 7,50 verder 7,50 EURO.
Meer dan 500 : 125 – 100 – 75 – 60 – 37,50 – 30 – 3 x 25 – 6 x 15 – 10 x 12,50 – 71 x 7,50 – verder 7,50 EURO.

POT : 0,50 EURO (met Nationale verdeling).

1 tot 30 : alles aan 1e prijs.
31 tot 120 : 1 prijs van 10 EURO – verder prijzen van 2 EURO.
Meer dan 120 : 1/4 aan 1e prijs.
1/4 prijzen aan 10 EURO.
1/4 prijzen aan 5 EURO.
1/4 prijzen aan 2 EURO.

De resten gaan naar het volgende deel.

De vluchten hebben als richtgetal mieze 20 EURO.

Onder voorbehoud na onderrichtingen KBDB.

Inleggen : zie Provinciale bulletin.

Kosten : 0,25 EURO op Provinciale dubbelingen nationale vluchten.

Vrije inleg : 0,25 EURO, prijzen van 1,00 EURO per 4-tal.

UITSLAGEN 1) Nieuw 2017 – online uitslagen : via vernieuwde website
www.OVV-FVOV.be
(later meer info)

2) uitslagen gedrukt aan 1 EURO
af te halen in het lokaal

Nationaal sportreglement is integraal van toepassing.

Aanmelden duiven : Nationale vluchten : zie NATIONAAL SPORTREGLEMENT F.V.O.V. vluchten : zie LOKALE RICHTLIJNEN

Elektronisch constateren : zie NATIONAAL SPORTREGLEMENT

INKORVING

NAT. Wedstrijden : zie onderrichtingen inrichters

F.V.O.V. vluchten : donderdagavond, inlichtingen in uw lokaal Orleansbond 27/05, 08/07 en 12/08 : vrijdagavond : inlichtingen in het lokaal.

REISKOSTEN : O.V.V. Inter-Provinciaal : De goedkoopste in Vlaanderen

Orleans : 1,25 EURO – Blois : 1,75 EURO
Vierzon : 1,75 EURO – Chateauroux : 1,75 EURO – Issoudun : 1,75 EURO Argenton : 1,75 EURO

HET BESTUUR :

Voorzitter : Daniël AERENS
Penningmeester : Herman ROELS
Algemeen secretaris : Mark DE BACKER

VLUCHTKALENDER F.V.O.V. 2017