• Wijziging vluchtkalender weekend 28 juli 2018: Orleans vervangt Vierzon !!

  Geachte,
  In samenspraak met de KBDB werd beslist de wedvlucht uit Vierzon van 28 juli 2018 te vervangen
  door ORLEANS , voor oude-jaarlingen en jonge duiven.
  De duiven worden ingekorfd op donderdag 26-07 op de gewone FVOV inkorvingsuren.
  De duiven vliegen op zaterdag 28 juli.
  DE inkorvingsburelen zien nauwlettend toe dat geen duiven ingekorfd worden van liefhebbers
  die in de schutkring wonen.
  Deze vlucht telt mee voor de gratis kampioenschappen FVOV.
  De vlucht telt niet mee voor het Orleansverbond.
  De inleggen zijn dezelfde als voor een FVOV-vlucht.
  De reiskosten zijn 1.25 €.
  De jaarlingen mogen dubbelen bij de oude .(dubbelingskosten 0.25 €).
  Indien uw maatschappij niet wenst in te korven voor Orleans, gelieve mij
  zo spoedig mogelijk te verwittigen zodat de ophaaldienst niet nutteloos de verplaatsing maakt.
  Eind deze week ontvangt u de aangepaste kalender voor de komende weken.
  Eventuele opmerkingen of suggesties zijn steeds welkom.
  Met sportieve groeten,
  Mark De Backer